Project Unit 7 lớp 7

Thảo luận trong 'Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi toantoanha9120, 18/6/20.

Đăng chủ đề mới

Chia sẻ trang này

 1. Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project Unit 7 lớp 7 mới
  Bài tập Project thuộc : Unit 7 lớp 7

  Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em

  Task 1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.
  (Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em)

  Hướng dẫn giải:

  “Go” sign

  “One way” sign

  "Stop” sign

  Traffic light sign

  “Speed limit 50”

  - Yes.

  - No.

  - No.

  Tạm dịch:

  Biển báo cho đi

  Biển báo một chiều

  Biển báo dừng lại

  Biển báo đèn giao thông

  Biển báo giới hạn tốc độ 50

  - Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không?

  Có.

  - Nên có biển báo một chiều ở hành lang không?

  Không.

  - Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?

  Không

  Task 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.
  (Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

  Task 3. Show them to your group or class and say:
  (Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

  Hướng dẫn giải:

  What it is?

  What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

  This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour.

  This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road.

  Tạm dịch:

  Cái gì đây?

  Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.

  Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.

  Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.
   

Chia sẻ trang này